220 %
1100 €
Opgehaald van: 
500 €
om het doel te bereiken
Organisator: 
Kristof & Nicole Van Bunder - de Moor

Sharing is caring

Geboorte
Geboorte

Alma

Alma komt terecht in een warm nest, en zal van ons alle kansen krijgen om iets prachtigs te maken van haar leven. Niet alle meisjes hebben dat geluk. Wie toch graag iets wil schenken, vragen we daarom om Alma’s superplan te steunen. Met jullie bijdrage investeert Plan International België onder andere in een gezonde start in het leven en kwalitatief onderwijs voor kinderen die een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Investeren in onderwijs en gezondheid van kinderen is de beste garantie op een betere toekomst! Ontzettend bedankt alvast!!! XXX Kristof, Nicole, Gustaf en Alma.

 

Schenkers van deze actie