Superplan.be is een platform van de NGO Plan België vzw. Plan België streeft naar een zo volledig, juist en actueel mogelijke inhoud van haar website en platformen. Voor mogelijke fouten of onvolledigheden kan Plan België  niet aansprakelijk worden gesteld. Plan België kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites die aan deze site zijn gelinkt en de actiepagina’s op Superplan.be die door derden werden aangemaakt.

Heb jij fouten of onvolledigheden ontdekt? Laat het weten aan onze webmaster via anke.harthoorn@planbelgie.be

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Deze website is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten die Plan België bezit op grond van de toepasselijke Belgische en internationale wetgeving.
Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en ander gebruik van het geheel of een deel van deze website zijn verboden, tenzij met voorafgaande en schriftelijke toestemming van Plan België.

 

PRIVACY

Plan België hecht veel belang aan je privacy en gaat zorgvuldig om met de gegevens die je ons verstrekt. We kunnen je gegevens enkel doorgeven aan derden in het kader van onze eigen activiteiten. In geen geval worden je gegevens voor commerciële doeleinden gebruikt.

Wil je je gegevens opvragen en laten wijzigen? Mail dan naar anke.harthoorn@planbelgie.be.