Plan International België is de Belgische tak van Plan International. Zo is er ook Plan Nederland, Plan Canada, Plan Duitsland, Plan Frankrijk, enz. In totaal is plan actief in 71 landen, waarvan 51 in het Zuiden. 

Wat doet Plan in Afrika, Azië en Latijns-Amerika ?

In de 51 armste landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika hebben we langlopende onderwijs- en gezondheidsprojecten voor kinderen. Investeren in kinderen is immers de beste garantie op een geslaagd resultaat: een betere toekomst! Kinderen die gezond zijn en naar school gaan, staan sterker in de schoenen en hebben later een hoger inkomen. Daarmee kunnen ze op hun beurt hun eigen kinderen de kans geven om ook naar school te gaan.

Miljoenen kinderen konden dankzij Plan hun toekomst in handen nemen en zichzelf en hun omgeving uit de armoede tillen. Andere kwetsbare kinderen wacht echter nog onzekerheid. En net daar is Plan aanwezig: bij de kwetsbaarste kinderen in de armste landen van Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Samen met de kinderen zelf, hun leerkrachten, ouders en lokale autoriteiten, en dankzij de steun van duizenden donateurs kunnen we hen een gezonde start geven en kwalitatief onderwijs bieden.

Alles wat Plan doet is gebaseerd op de Rechten van het Kind zoals ze werden vastgelegd door de VN in 1989. 

Wat doet Plan in België?

Dankzij de steun van duizenden donateurs in België en andere westerse landen (voornamelijk Plan Ouders, maar ook allerlei mensen met #superplannen voor Plan) kunnen we in het Zuiden onze werking uitbouwen. Plan Ouders kunnen corresponderen met en op bezoek gaan bij hun Plan Kind. Heel wat administratie wordt in het Belgische kantoor geregeld. En ook met vragen kan iedereen bij onze medewerkers terecht.

Verder zamelt Plan ook op andere manieren fondsen in voor de projecten in het Zuiden, zoals via dit platform, of ontdek de webshop voor een echt Plan Cadeau.

Daarnaast is het minstens even belangrijk om mensen te informeren en hen bewust te maken van onze thema's. Jaarlijks zetten we daarom een grote publieks- en mediacampagne op poten waarin één van onze thema's belicht wordt. 

Omdat ook bij onze Belgische overheid heel wat beslissingsmacht ligt over wat er in het Zuiden gebeurt, weegt Plan zoveel mogelijk op het beleid: we informeren politici en overtuigen hen om onze thema's mee te nemen in het beleid dat ze uitstippelen rond ontwikkelingssamenwerking en onderwijs.

Kinderrechten, ook in België

Dat kinderrechten ook in België nog niet zo bekend zijn, vond Plan een reden om de website kinderrechtenschool in het leven te roepen. Een platform voor leerkrachten en schooldirecties waar allerlei tools en informatie terug te vinden is over hoe je in de klas en op school aan de slag kan met kinderrechten. Je kan er gratis kleurrijk lesmateriaal bestellen en je kan zelfs een heuse kinderrechtenschool worden en een officieel label verdienen. Zeker een bezoek waard, dus!

Superplan, what's in a name?

De grootste inspiratiebron voor het opzetten van dit crowdfundingplatform kwam van de achterban van Plan: de honderden mensen, bedrijven, clubs en scholen die jaarlijks een massa originele acties organiseren ten voordele van kinderen in het Zuiden. We wilden hen een hulpmiddel bezorgen waarmee ze nog makkelijker hun acties kunnen delen en kenbaar maken. Bij het zoeken naar een naam, kwamen we op 'superplan', want dat is wat we telkens denken over al jullie fantastische initiatieven: stuk voor stuk superplannen! 

De domeinnaam superplan.be werd ons gul geschonken door Koen Van den Bogaert, eigenaar van slotenmaker.be en urg.be. Hij had zelf al plannen met deze domeinnaam, maar had zoveel vertrouwen in Plan International België en haar projecten, dat hij de websitenaam aan ons schonk. Dankjewel, Koen!