Plan België respecteert uw privacy

Plan België verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren bij de verwerking van uw persoonsgegevens conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992.

De persoonlijke gegevens die Plan België van u ontvangt, worden enkel gebruikt voor communicatiedoeleinden van Plan. Via onze medewerkers of vrijwilligers kunnen we u op die manier regelmatig informeren over onze werking en activiteiten.

  1. Correct beheer en bewaring
    Uw persoonlijke gegevens worden bewaard in onze databestanden in België. Plan België beheert de gegevens van haar Plan Ouders als een goede huisvader. Daarom verbindt Plan België zich ertoe deze informatie niet door te spelen aan organisaties voor commerciële of andere doeleinden, noch door te spelen naar commercieel opgezette databestanden. 
     
  2. Gebruik van uw gegevens door Plan België
    Uw gegevens worden enkel ingezet met betrekking tot specifieke Plan-activiteiten zoals lidmaatschap, fiscaal attest, mailings, campagnes, opiniepeilingen, de intekening op nieuwsbrieven, enz. U kunt Plan België op elk moment een kopie vragen van uw persoonlijke gegevens die zij in haar bezit heeft. Bovendien hebt u steeds het recht u kosteloos tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten. Tot slot kan u ook steeds uw persoonsgegevens kosteloos door ons laten aanpassen.