123 %
862 €
Opgehaald van: 
700 €
om het doel te bereiken
Organisator: 
Lien Franco

Sharing is caring

Geboorte
Geboorte

Education for Ella's friends

Ella is een bofkont, alleen weet ze het zelf nog niet! Ze is immers als meisje terecht gekomen in een warm nest, en omringd door de steun en de liefde van haar ouders en haar twee broers, zal ze ongetwijfeld alle kansen krijgen om iets prachtigs te maken van haar leven!
Omdat we vinden dat Ella's vriendinnetjes in het Zuiden dezelfde kansen verdienen, grijpen we de geboorte van ons lief meisje aan om samen met jullie hiertoe bij te dragen.

Alvast bedankt!

Ella, Stan, Bas, Bram en Lien

Schenkers van deze actie