189 %
1890 €
Opgehaald van: 
1000 €
om het doel te bereiken
Organisator: 
Kato Aerts

Sharing is caring

Geboorte
Geboorte

Het plan van Marcel

Marcel krijgt van ons alles voor een goede start. Niet alle kinderen hebben zoveel geluk. Wie toch graag iets wil schenken vragen we daarom het plan van Marcel te steunen en hier een bijdrage te leveren. Ontzettend bedankt alvast! XXX Jean-Paul, Kato, Joséphine, Colette & Marcel

Schenkers van deze actie