140 %
700 €
Opgehaald van: 
500 €
om het doel te bereiken
Organisator: 
Katrien Wostyn

Sharing is caring

Feesten voor Plan
Feesten voor Plan

Katrien 40

Met mijn verjaardagsfeest wil ik een steentje bijdragen in de strijd tegen armoede en onrecht. Plan investeert onder andere in onderwijs, drinkbaar water en de medische begeleiding van kinderen in het Zuiden. 

Schenkers van deze actie