267 %
1335 €
Opgehaald van: 
500 €
om het doel te bereiken
Organisator: 
Marijke Van Remoortere

Sharing is caring

Feesten voor Plan
Feesten voor Plan

Marijke 40

Lieve familie en vrienden,

jullie aanwezigheid op mijn verjaardagsfuif is het beste cadeau. 

Omdat ik zelf niks te kort kom, wil ik graag eventuele cadeautjes aan Plan International schenken.

Gert en ik zijn al jaren Planouders van Dennisse, een meisje van nu 11 in Ecuador. Op die manier willen we kinderen die in minder goede omstandigheden geboren worden, betere kansen helpen geven.

Tegen 2020 wil Plan International samen met de steun van donateurs 100 miljoen meisjes van over de hele wereld de kans geven om te leren, leiden, beslissen en zich te ontplooien.

Alvast bedankt om mijn superplan te steunen.

Dikke merci en tot 31 augustus !

Schenkers van deze actie