202 %
2020 €
Opgehaald van: 
1000 €
om het doel te bereiken
Organisator: 
Karin Soors

Sharing is caring

Feesten voor Plan
Feesten voor Plan

Pieter 50

Party ter gelegenheid 50ste verjaardag Pieter De Coster.

Onderwijs voor kinderen is de beste manier om armoede uit de wereld te helpen.

Schenkers van deze actie