210 %
1050 €
Opgehaald van: 
500 €
om het doel te bereiken
Organisator: 
Carolien Verbeeck

Sharing is caring

Geboorte
Geboorte

Van Nuffel

Omdat niet alle kindjes alles zomaar meekrijgen van thuis zoals Julia.

Schenkers van deze actie