157 %
785 €
Opgehaald van: 
500 €
om het doel te bereiken
Organisator: 
Wim Van Droogenbroeck

Sharing is caring

Feesten voor Plan
Feesten voor Plan

Wim 50 jaar

Wij zijn al enkele jaren planouder van Anisha, die nu 8 jaar oud is, en in Nepal woont.

We vinden het belangrijk dat meisjes over de hele wereld voldoende kansen krijgen om te studeren,

en een mooie toekomst uit te bouwen. Wij hopen dat we kunnen rekenen op jullie steun!

 

Schenkers van deze actie